Društvo je bilo ustanovljeno v mesecu marcu 2007 in registrirano v mesecu maju 2007. Glavni namen društva je rekreativna, pohodniška dejavnost, namenjena različnim ciljnim skupinam občanov. V društvo so vključeni odrasli in osnovnošolski otroci. Vseh članov skupaj je približno 100. Planinsko društvo je edino te vrste v občini Kidričevo in je član Planinske zveze Slovenije od meseca oktobra 2007.

PRAVILA DRUŠTVA