Naslov društva:

Planinsko društvo OBČINE KIDRIČEVO, skrajšano ime PD občine Kidričevo.
Sedež planinskega društva je: Lovrenc na Dr. polju 7, 2324 Lovrenc na Dr. polju.
Elektronska pošta: info@pdkidricevo.si

Predsednik društva:
Vidovič Jože   041 579 827
joza.vidovic@gmail.com.

Tajnica:
Alenka Brumen
alenka.brumen1@guest.arnes.si

Blagajnik:
Matevž Mohorko